Týdenní plán 1. tříd od 20. 5. do 24. 5. 2013

PŘEDMĚT

UČIVO

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Učebnice 98, 99, 100

Psací písmena: l, e, i, u, é, í, ú, ů, a, á,o, ó, m, M, t, p, s, A, O, T, j, J, y, n, N, d, D, k, U, Y, I, K, r, P, R, v, V, z, Z, h, H, S, š, Š, L, c, C, E, č, Č, b, B, ž, Ž, ř, Ř, g

Písanka 4. díl – str. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Procvičovat psací písmena!!

Denně číst probrané stránky!

Pondělí – Písanka 4. díl – str. 15

Středa – Písanka 4. díl – str. 19

MATEMATIKA

Sčítání v oboru čísel 0-20 s přechodem desítky

Geometrické tvary

PS – str. 4, 5, 6, 7

Procvičovat sčítání a odčítání v oboru čísel 0 - 20

Úterý – PS str. 6/cvičení 3, opiš a vypočítej

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Člověk ve společnosti

Učebnice – str. 62, 63, 64

 

 

BAREVNÁ ANGLIČTINA

Bathtime!

Učebnice str. 52, 53

Pracovní sešit 45, 46

 

PAMATUJ!

Každý den přečíst probraná slova a věty.

Procvičovat sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 20 bez přechodu přes desítku.

 

INFORMACE PRO RODIČE

24. 5. jedeme na exkurzi do ZOO Ostrava.

Bližší informace v deníčku.

Prosíme o zaplacení zálohy 150 Kč na ZOO.