Informace o naší škole

Jsme Základní škola s rozšířenou výukou jazyků na ulici Ve Svahu v Karviné Ráji. Naši školu navštěvuje ve školním roce 2012/13 379 žáků. Žáci se učí v 17 třídách - 9 tříd je na 1.stupni, 8 tříd na 2. stupni.

Vyučujeme podle programu Základní škola, podle ŠVP Základní školy Borovského. V některých třídách podle programu Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Žáci zde nastupují do 3. tříd a začínají s výukou anglického jazyka, v 6. třídě přibírají další cizí jazyk - němčinu nebo francouzštinu.
Na naší škole se začíná s výukou anglického jazyka v 1. třídě.
Kromě výuky jazyků můžeme nabídnout našim žákům také různé kroužky - sportovní, hudební - výuka na flétnu, kytaru, sborový zpěv; výtvarný, dramatický, rozhlasový, redakční, turistický, ekologický, volný přístup na internet atd. Naši žáci pod vedením zkušených pedagogů vydávají časopis "Borováček". V něm žáci nacházejí rozhovory s učiteli, články o dění ve škole, články o zpěvácích, skupinách, ankety, kvízy, hádanky, vtipy a jiné. K rozšíření, případně zopakování učiva mohou žáci využívat e-learning, náš školní Moodle.
V roce 1998 jsme si také pořídili keramickou pec. S hlínou pracují všichni žáci od 1. do 9. tříd.
Žáci naší školy se rovněž pravidelně zúčastňují různých soutěží a olympiád, ve kterých osahují dobrých výsledků.
Při škole pracuje také školní družina se 3 odděleními. Starají se o ně tři paní vychovatelky. Ty se snaží dětem různě zpestřit odpoledne. Pořádají již tradičně soutěže, turnaje, výstavy, divadlo pro rodiče aj. Zúčastňují se s dětmi městských soutěží v kopané, přírodovědě a jiných.

Spolupráce se Sdružením rodičů

Na škole stále pracuje SR, které každoročně finančně přispívá na činnost kroužků, na odměny pro žáky, ale také pomáhá při financování některých školních potřeb a pomůcek - výkresů, příspěvek na keramickou pec apod. Pro rodiče pořádá každoročně ples, pro děti karneval, bruslení a dětské odpoledne, kde zajišťují nejen atrakce, ale také občerstvení.