Jídelna

Školní jídelna připravuje denně cca 600 porcí obědů pro žáky a zaměstnance školy, cizí strávníky a pečovatelskou službu. 

Výdej obědů pro nemocné žáky  (pouze 1. den nepřítomnosti): 10,45  - 11,20 hod. ve školní jídelně.
Výdej obědů pro důchodce a ostatní: 10,45  - 11,20 hod. ve školní jídelně.
Výdej pro žáky a zaměstnance školy: 11,45  - 14,00 hod. ve školní jídelně.

Všichni strávníci odebírají obědy a svačinky použitím čipové karty. Karta je hrazená zálohově, po skončení stravování je záloha vrácena. Ztrátu čipové karty (klíčenky) je nutno nahlásit vedoucí jídelny pro zablokování  proti zneužití karty.

Strávnicí mají možnost ve školní jídelně výběr ze dvou druhů pokrmů a k tomu je  nutná čipová karta.  Bez čipové karty nebude vydán oběd.
Při onemocnění dítěte, první den nepřítomnosti ve škole, je možné si oběd vyzvednout v době od 10,45 do 11,20 hodin ve školní jídelně po předložení platné čipové karty. Další dny je nutno obědy odhlásit. Pokud žák není ve škole, nemá nárok na oběd za sníženou cenu, ale je možné odebrat stravu za plnou cenu  51 Kč.

Odhlašování obědů a svačin: tentýž den - na záznamník do 6,00 hod., den předem - ve školní jídelně do 13,00 hod., telefonicky - den předem do 13 hod., dva pracovní dny předem - na terminálu nebo e-mailem týž den (odhláška je akceptována po obdržení odpovědi).
Nové členění: 7 - 10 let (dříve 1. - 4. třída), 11 - 14 let (dříve 5. - 8. třída), 15 a více let (9. třída). Žáci jsou zařazováni do skupin podle školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Žáci, kteří dosáhnou 15 let v daném školním roce, musí být zařazeni jako středoškoláci.

Ceny obědů a svačin:

1. - 4. třída 20 Kč
5. - 9. třída 22 Kč
15 a více let (9. tř.) 24 Kč
CS - důchodci 48 Kč
CS - ostatní 51 Kč
svačinky 14 Kč