Naše škola obhájila titul EKOŠKOLA

Naše škola obhájila titul EKOŠKOLA

Program Ekoškola

Mezinárodní program Ekoškola v současnosti spojuje 9 125 460 studentů a 628 005 pedagogů pracujících na 32 156 školách z celého světa.

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého žáci:

- zakládají celoškolní pracovní tým
- poznávají a učí se o environmentálních tématech
- usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí
- vytvářejí vlastní Ekokodex
- analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech
- navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit

Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Věk žáků: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ.

Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.