Workshop pro žáky - Jeseníky, Malá Morávka

pořádala ve spolupráci s Evropským sociálním fondem zdarma workshop pro 50 žáků 7. a 8. tříd naší základní školy se zaměřením technické aktivity dětí. Workshop se konal ve dnech 19. 9. - 21. 9. 2012 v hotelu Kamzík, Malá Morávka.

Program workshopu byl rozdělen do několika sekcí:

„Stavební program“

Cílem bylo seznámení žáků se „stavařinou“ a sestával se z následujících činností:

 • Testu technických schopností - žáci si procvičili zejména souvislosti a vazby při pohybu vzájemně propojených těles. Úloha byla názornou ukázkou zjednodušené podstaty stavební mechaniky a statiky, při které je nutné mít znalosti o pohybu konstrukcí a jejich interakcemi mezi sebou.
 • Testu technické představivosti  - žákům byly vysvětleny základní principy znázorňování těles v půdoryse, náryse a bokoryse. Po základním úvodu do problematiky této grafické úlohy žáci vypracovali test.
 • Řešení dřevěných a kovových hlavolamů
 • Poznávání materiálů z připravených vzorkovnic - poznávání materiálů, se kterými se mohou žáci setkávat v každodenním životě. Pro tento úkol byli žáci rozděleni do dvou skupin. Toto dělení prověří jejich schopnost týmové práce, kolektivní diskuze a akceptace názoru ostatních. Při plnění úlohy žáci mnohdy tápou nad zkoumanými materiály, proto jim jsou poskytovány nápovědy, při kterých jim jsou předávány informace typu: vlastnost, výskyt, použití atd.
 • Práce se stavebnicovými moduly – stavebnice Seva, Seva elektro, Walachia. Žáci zpracovávali úlohy na určené téma.
 • Seznámení se s moderními měřicími přístroji, měření – žáci si vyzkoušeli řadu zajímavých moderních měřících přístrojů jako např. hlukoměry, laserové měřiče vzdálenosti, detektory kovů, digitální váhy nebo mikrometry.
„Elektro program“

Cílem bylo získat znalosti a dovednosti v oblasti realizace elektronických obvodů, zapojování elektronických součástek, návrhu a výrobě plošných spojů, orientace v elektrotechnické dokumentaci. V oblasti manuálních dovedností bylo cílem naučit žáky vykonávat základní operace důležité při osazování a oživování obvodu na desce plošných spojů, identifikovat a pomocí nástrojů připravit k osazení přiložené elektronické součástky a především provádět vlastní pájení jednotlivých komponent s moderní pájecí stanicí, ale také si poradit s jejich případnou demontáží. Žáci byli vedeni k optimálnímu nakládání s materiály a energiemi s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, a k tomu, aby vnímali bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i druhých a dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

 • práce s elektrotechnickými stavebnicemi Voltík
 • sestrojení „houkačky“ – každý žák si vyrobil houkačku, kterou si mohl ponechat
„Outdoorový program“

Sestával se z následujících činností:

 • závodů s RC modely aut
 • prací s turistickými GPS navigacemi – seznámení se s přístroji, měření v terénu, hledání souřadnic a plnění úkolů na trase (obdoba geocachingu), na konci trasy žáci dostali poklad.
 • sportovních venkovních her
Večerní program
 • představila se Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, jejíž učitelé lektorovali „elektro programy“
 • řešily se kvízy, hrály hry, soutěže