Učitelský sbor

Vedení školy

 

 

Ředitel školy:

Mgr. Libor Stana

stana@borovskeho.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Norbert Barczok

barczok@borovskeho.cz

Ekonomický úsek

Zástupce ředitele pro věci ekonomické:

Ing. Michaela Strzelecká

strzela@borovskeho.cz

Referentka:

Julie Kolkova

kolkova@borovskeho.cz

Správci počítačové sítě

Mgr. Karla Mrkvová

Ing. Milan Spružina

Třídní učitelé na prvním stupni:

1. A

Mgr. Xenie Galuszková

 

1. B

Mgr. Renáta Tóthová

 

2. A

PaedDr. Lenka Jelínková

 

3. A

Mgr. Marie Chlepková

 

3. B

Mgr. Petra Franková

 

4. A

Mgr. Věra Hrachová

 

4. B

Mgr. Jitka Plecháčová

 

5. A

Mgr. Ivana Koóšová

 

5. B

Mgr. Linda Baranová

 

Třídní učitelé na druhém stupni:

6. A

PaedDr. Marta Štrublíková

 

7. A

Mgr. Gabriela Matulová

 

7. B

Mgr. Zuzana Zezulová

 

8. A

Mgr. Libuše Hanzelová

 

8. B

Mgr. Lucie Kalafutová

 

8. C

Mgr. Alena Kudelová

 

9. A

Mgr. Marcela Tlelková

 

9. B

Mgr. Libuša Machurová

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Norbert Barczok

Mgr. Jana Pohludková

Mgr. Barbora Bičejová

Ing. Milan Spružina

Mgr. Daniela Dominová

Mgr. Ivana Špaňhelová

Mgr. Jana Fiedlerová

Mgr. Renáta Weissgärberová

Mgr. Monika Káňová

Mgr. Veronika Zvonečková

Mgr. Karla Mrkvová

 

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Bc. Lenka Walová

 

Vychovatelky:

Irena Dlabačová

 

Věra Filipová

 

Koordinátor EVVO, Ekoškola

Mgr. Libuša Machurová

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Jana Pohludková

 

Školní speciální pedagog

Mgr. Petra Franková

 

Metodik prevence

Mgr. Monika Káňová

 

Koordinátor ŠVP

Mgr. Xenie Galuszková